Reautorisering SR og KNF

I løpet av hausen har me reautorisert store deler av mannskapa våre innan både Søk og Redning og innanfor førstehjelp. Takk for at de fortsatt ønsker å vere med på laget!