Øving på Ytre Moa

Torsdag 08.11.2018 hadde Norsk Folkehjelp Årdal ein ØVING i området ”Ytre Moa”. Totalt 11 mannskap, markører og observatørar deltok. Senario var tett knytt opp mot verkelegheita, da øvingsområdet er eit aktivt brukt området til tur og fritidsaktiviteter. Ein STOR takk til våre frivillige mannskap!.

Dersom DU ønsker å delta i vårt arbeid, bli medlem eller støtte arbeidet vårt, ta gjerne kontakt!