Løypenett og stikking.

1. TURKIS farge: Det er stikka løype frå Tyinosen til Sletterust og rundt Sletterustvatnet. Det er og stikka bort til parkeringsplassane på Sletterust og Mannsberg.
2. LILLA farge: Det er stikka løype frå «blåløypa» og opp til sletningsbu. DNT lager løyper frå Tyinstølen til Sletningsbu, og vidare ned til Kyrkjestølane.
3. RAUD farge: Det er stikka frå alle parkeringane i Mannsberg og over Mannsbergvatnet.

Snøtilhøve:

Mykje vind transportert snø i le sider gir ein kompleks skredfare og det er observert naturlig utløyste skred i le sider. Så helgas varsel stemmer veldig godt. Følg med på varselet før ein legg ut på tur.