Støtt Norsk Folkehjelp Årdal – utan ekstra kostnad!

7% av din innsats hjå Norsk Tipping kan gje oss moglegheiter til å utvikla oss og veksa i vårt beredskaps og ungdomsarbeid, dette er kalla ”Grasrotandelen”.

Norsk Folkehjelp Årdal er registrert og godkjent i Brønnøysund registera. Dette er ein føresetnad for at DU skal kunna velja oss, når du vil gje dine 7% av speleinnsatsen.