Fjord Til Fjell

GRATULERAR til vinnarane av HLR konkuransen ved vår stand på Fjord til fjell. Me hadde mange flinke, ivrige og engasjerte deltakarar 

1. Plass – Anders Seim Jr 
2. Plass – Ivar Oppedal Vamråk 
3. Plass – Jon Inge Øvrebø

Little Anne QCPR 4-pack treningsdukker

Norsk Folkehjelp Årdal var i dag til stede under Fjord til Fjell dagane.

Her var det sal av fyrstehjelpsutstyr, HLR konkurranse samt demonstrasjonar av utstyr.

Vinnaren av HLR konkurransen vert trekt ut i morgon under trekninga klokken 16:00

Dersom nokon ønsker å verte medlem, kjøpe fyrstehjelpsutstyr, kurs, hjertestartere eller støtte vårt arbeid, kan det kontakte oss eller besøke vår heimeside. www.nfardal.no

Takkar til alle som besøkte oss, og ein stor takk alle som deltok i konkuransen.