Årsmøte 2021

Norsk Folkehjelp Årdal skal ha årsmøte Onsdag 17. Februar kl 18.00.
Årsmøte vert digitalt på Teams på grunn av dei restriksjonane som er som følgje av koronasituasjonen.


ME MÅ DERFOR HA PÅMELDING TIL MØTE.Sakliste for årsmøte:

1. Åpning og konstituering
– Valg av møteledar (Kjell Arne Solheim)
– Valg av referent (Egil B Lingjerde)
– Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Innkomne forslag:
Ingen inkomne forslag
5. Handlingsplan og budsjett for 2021
6. Valg av:
– Styret
– Valgkomite, bestående av minst tre medlemmer.Årsmøtedokumenta blir oversendt i forkant til dei som ønskjer å delta, samt ein link til Teams møte.


Påmelding til årsmøte eller andre spørsmål kan rettast til leiar på tlf. 41406458, send mail til ardal@folkehjelp.no eller trykk skal/deltek på arrangementet her på Facebook.Medlemskontigentet må vere betalt innan 31.01.2021 for å ha tale, forslag og stemmerett på årsmøte eller vere valgbar til verv