Årsmøte

Norsk Folkehjelp Årdal skal ha årsmøte onsdag 26. Februar kl 18 i Sjukestova.
(Lagshuset, Røtisvegen 29).
Vanlege årsmøtesaker. Dersom du har saker til årsmøte må dette sendast til styre seinast to veker før årsmøtedato.

 1. Åpning og konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning for 2019
 3. Regnskap for 2019
 4. Innkomne forslag
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Valg av:
  1. Styre
  2. Inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte
  3. Valgkomite, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer

Ønskjer du saklista tilsendt eller har andre spørsmål ? Kontakt leiar på tlf. 41406458 eller send mail til ardal@folkehjelp.no